Usługi prawne

   Powrót do listy

Usługi prawne

Nasz interdyscyplinarny zespół współpracowników składający się z radców prawych, adwokatów oraz doradców podatkowych świadczy usługi w sposób kompleksowy. Klienci korzystający z usług prawnych świadczonych przez IC Partners Poland mają gwarancję dopasowanej do ich potrzeb usługi oraz szersze spojrzenie na rozwiązywany problem.

Transakcje fuzji i przejęć, sporządzanie umów, relacje między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych. Nasi prawnicy to doświadczeni eksperci łączący znajomość prawa z doświadczeniem w jego stosowaniu w biznesie. Oferujmy pomoc w zakresie :
Prawo spółek
Własność intelektualna
Prawo pracy
Prawo konkurencji
Finanse
Spory sądowe
Nieruchomości
Fuzje i przejęcia
Rynki kapitałowe
Restrukturyzacja i upadłość
Ochrona danych osobowych
Transakcje fuzji i przejęć, sporządzanie umów, relacje między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych. Nasi prawnicy to doświadczeni eksperci łączący znajomość prawa z doświadczeniem w jego stosowaniu w biznesie. Oferujmy pomoc w zakresie :
Prawo spółek
Własność intelektualna
Prawo pracy
Prawo konkurencji
Finanse
Spory sądowe
Nieruchomości
Fuzje i przejęcia
Rynki kapitałowe
Restrukturyzacja i upadłość
Ochrona danych osobowych