Usługi kadrowo-płacowe

   Powrót do listy

Usługi kadrowo-płacowe

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.
Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Powierzając wysoko wykwalifikowanym doradcom IC Partners Poland świadczenie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa w sprawach personalnych klienci otrzymują nie tylko gwarancję obniżenia kosztów ale i pomoc przy płynnym i efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Zakres usług kadrowych:

kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej, kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
wystawianie świadectw pracy;
zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych:

naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej ;
sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
przygotowanie oraz dystrybucja pasków płacowych w wersji elektronicznej/tajne koperty.
sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
reprezentowanie Klienta w trakcie inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
Powierzając wysoko wykwalifikowanym doradcom IC Partners Poland świadczenie usług kadrowo płacowych oraz doradztwa w sprawach personalnych klienci otrzymują nie tylko gwarancję obniżenia kosztów ale i pomoc przy płynnym i efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Zakres usług kadrowych:

kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej, kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
wystawianie świadectw pracy;
zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych:

naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej ;
sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
przygotowanie oraz dystrybucja pasków płacowych w wersji elektronicznej/tajne koperty.
sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
reprezentowanie Klienta w trakcie inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.