Usługi

Usługi administracyjne

IC Partners Poland świadcząc usługi administracyjne wspiera klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem i odciąża ich od codziennych, podstawowych obowiązków. W ramach usług administracyjnych udostępniamy naszym klientom również adres, , którym mogą się posługiwać dla celów prawnych i korespondencyjnych.

Czytaj więcej

Doradztwo podatkowo-finansowe

Doradztwo podatkowe-finansowe świadczone przez doradców z IC& Partners Poland polega na zaoferowaniu kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów podatkowych oraz na wsparciu przedsiębiorców i inwestorów przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych.

Czytaj więcej

Usługi księgowe

Outsourcing księgowo–kadrowy obniża koszty prowadzenia działalności, zmniejsza ryzyko błędów oraz zwiększa efektywność przedsiębiorstwa

Czytaj więcej

Usługi prawne

Nasz interdyscyplinarny zespół współpracowników składający się z radców prawych, adwokatów oraz doradców podatkowych świadczy usługi w sposób kompleksowy. Klienci korzystający z usług prawnych świadczonych przez IC Partners Poland mają gwarancję dopasowanej do ich potrzeb usługi oraz szersze spojrzenie na rozwiązywany problem.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Czytaj więcej

Internacjonalizacja

Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wcześniej czy później wymusza na przedsiębiorcach rozszerzenia działalności do poziomu międzynarodowego. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej pozwala na znalezienie nowych rynków zbytu i zdobycie nowych klientów.

Czytaj więcej