Zapisz się
do Newslettera!

Podaj swój adres e-mail


Subskrybuje


Archiwum

19 09, 2019

temat

text

POBIERZ PDF

19 09, 2019

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest IC & Partners Poland S.A. , z siedzibą w Warszawie, przy Plac Powstańców Warszawy 2A. Państwa dane osobowe (tj. adresy e-mail) przetwarzane będą przez IC & Partners Poland S.A. w celu subskrypcji do newslettera oraz realizacji usługi „Newsletter IC”, zgodnie z art.6 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia Administratorowi danych żądania ich usunięcia z subskrypcji. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych ,a także prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

Regulamin usługi „Newsletter IC”

W celu świadczenia usługi „Newsletter IC”, IC & Partners Poland S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter IC”. Korzystanie z usługi „Newsletter IC” jest dobrowolne i bezterminowe. Zarejestrowany osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Usługa” Newsletter IC” świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi „Newsletter IC” lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi „Newsletter IC” przez IC & Partners Poland S.A. Newsletter zawiera informacje o najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących problematyki podatkowej, księgowej i kadrowej oraz o ofercie w zakresie oferowanych przez IC & Partners Poland S.A. usług oraz poszerzeniu zakresu świadczonych usług. Każdy Newsletter zawiera: informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, możliwość re zygnacji z usługi „Newsletter IC”, możliwość weryfikacji i edycji zarejestrowanych danych.

Proces rejestracji Użytkownika

Zamówienie usługi „Newsletter IC” następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.icpartnerspoland.pl: Wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika na formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.icpartnerspoland.pl. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, w tym realizacji usługi „Newsletter IC” Wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej Potwierdzeniu zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) na formularzu. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” , po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IC”. Naciśnięcie (kliknięcie) na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IC”, link: ”Tak, potwierdzam subskrypcję Newslettera IC”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IC”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez IC&Partners Poland S.A. treści kolejnych edycji newslettera.

Proces usunięcia zarejestrowanych danych:

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera „Chcę się wypisać” Wybierając przycisk „Chcę się wypisać”, powoduje on usunięcie danego adresu z listy subskrybentów ( bazy danych) i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji Newslettera.

Proces weryfikacji, modyfikacji, edycji zarejestrowanych danych

Zamówienie usługi „Newsletter IC” następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.icpartnerspoland.pl: Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować, zmodyfikować lub dokonać edycji danych klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera lub w wiadomości e-mail weryfikującej wprowadzone dane- „Zaktualizuj dane” Po kliknięciu na link „Zaktualizuj dane” w oknie przeglądarki zostanie wyświetlony formularz „Uaktualnij swoje dane”, podany zostanie aktualny adres e-mail użytkownika zarejestrowany w bazie danych usługi „Newsletter IC”. Jeżeli adres zarejestrowany w bazie danych jest aktualny należy kliknąć przycisk „Rezygnuję ze zmiany adresu e-mail”. Jeżeli Użytkownik chce dokonać zmiany lub edytować zarejestrowany adres e-mail ma możliwość jego wprowadzenia w polu „Adres e-mail”. Po wprowadzeniu nowego adresu i kliknięciu przycisku „Zmień adres e-mail” na podany nowy adres e-mail zostanie wysłana informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie aktualizacji danych. Naciśnięcie (kliknięcie) na link ”Tak, potwierdzam aktualizację danych”, nadesłany na e-mail weryfikujący żądanie aktualizacji danych (aktualizacja adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IC”), potwierdza wolę Użytkownika zmiany adresu e-mail w bazie danych do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter IC”. Od tej chwili, nowy adres –email zostanie zarejestrowany w bazie danych i na nowy adres nadsyłane będą przez IC&Partners Poland S.A. treści