Aktualności

Archiwum


1

24.10.2019

Biała Lista Podatników VAT

Od 1 września 2019 r. podatnicy mogą korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwia weryfikację danego kontrahenta na dany […]

przejdź

Archiwum


2

18.10.2019

Split Payment

Od 1 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w VAT (z ang. split payment). To rozwiązanie obejmie […]

przejdź

Archiwum


3

10.09.2019

Dyrektywa PSD2/PSD2 Directive

Dyrektywa PSD2 14 września mija termin do którego wszystkie banki są zobligowane zapewnić zgodność swoich systemy z wymogami unijnej dyrektywy […]

przejdź

Archiwum


4

13.08.2019

Zmiany od 01.08.2019r. w PIT innych ustawach

Z dniem 01.08.2019r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych […]

przejdź

Archiwum


5

13.08.2019

Zmiany od 01.11.2019r. w VAT i innych ustawach (projekt)

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany dotyczące obowiązkowego split paymentu (do-tyczące towarów i usług z tworzonego załącznika 15 do ustawy VAT) […]

przejdź