1

13.08.2019

Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 01.09.2019

Po nowelizacji przepisów dotyczących podatku VAT z 12.04.2019 r (Dz.U. z 2019r. Poz. 1018) wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wprowadzona zostanie tzw. Biała lista podatników VAT: jest to rejestr przedsiębiorców prowadzony przez kierownika KAS (Administracja podatkowa).
Dane zawarte w tym rejestrze (dotyczące ostatnich 5 lat i aktualizowane codziennie) będą zawierały:
• podmioty niezarejestrowane do celów podatku VAT lub anulowane (z informacją o podstawie prawnej),
• nowo zarejestrowani uczestnicy (z informacją o podstawie prawnej),
• adresy, na których prowadzone jest działanie,
• liczby kont bankowych zadeklarowanych przez podmioty

Wspólna odpowiedzialność jest przewidziana za płatności faktur podlegających podzielonej płatności na rachunkach nieobecnych na białej liście.
Sankcji będzie można uniknąć jeżeli płatność będzie opłacona co prawda na rachunek spoza białej listy ale w systemie split payment lub w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu podatnicy złożą w urzędzie skarbowym zawiadomienie, że dokonali przelewu na rachunek z wskazaniem go.
Skutki podatkowe spowodowane wejściem z dniem 01.09.2019r. (niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem 01.01.2020r.dotyczą one głownie sankcji w VAT, PIT i CIT) ustawy z dnia 12.04.2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1018).