1

13.08.2019

Zmiany od 01.11.2019r. w VAT i innych ustawach (projekt)

Ministerstwo Finansów przewiduje, że zmiany dotyczące obowiązkowego split paymentu (do-tyczące towarów i usług z tworzonego załącznika 15 do ustawy VAT) wejdą w życie nie od 01.09.2019r., a od 01.11.2019r.
Ponadto od 01.11.2019r. przewiduje się (oprócz w/w ) zmiany:
– za płatności w kwocie niższej niż 15.000,00 zł brutto (dotyczy każdej kwoty) dotyczącej towarów z załącznika 15 do ustawy VAT będzie solidarną odpowiedzialność nabywcy w przypadku, gdy płatność nie będzie dokonana split paymentem.
– wejdzie w życie WSI (Wiążąca Informacja Stawek) wydawana przez dyrektora KIS opłata wynosić będzie 40,00 zł.
– Podatnicy chcący mieć pewność co do stosowanej stawki będą od 01.11.2019r. mogli wystąpić o WSI. WSI będą związane organy podatkowe od 01.04.2020r., kiedy wejdzie w życie Matryca stawek VAT, która zastąpi dotychczasowe PKWiU z 2008r. unijną nomenklaturą (CN) w zakresie towarów i PKWiU z 2015r. w zakresie usług.