1

07.02.2019

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Tzw. Polska Strefa Inwestycji (PSI) – nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców, który zastąpił dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne, działa już ponad pół roku. To dobry moment, aby podsumować dotychczasowe doświadczenia związane z działaniem „nowej strefy”, a także omówić możliwą nowelizację przepisów, którą rozważa Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Warunki korzystania ze zwolnień w Polskiej Strefie Inwestycji

Nowy system przyniesie korzyści w postaci wprowadzenia terminu korzystania ze zwolnienia (od 10 do 15 lat oraz dodatkowo 5 lat w przypadku inwestycji na terenie obecnych SSE). Dotychczas wykorzystanie zwolnienia w SSE było możliwe tylko do 2026 r.

Pojawią się jednak nowe wymagania – inwestycja będzie musiała spełnić nie tylko kryterium ilościowe (odpowiednią wysokość nakładów inwestycyjnych), ale także liczne kryteria jakościowe. Wspierane będą projekty o najwyższej jakości, które przekładać się będą na rozwój gospodarczy kraju.